Svi imamo želje i to je predivno, ali zašto se mnogima ne ostvare?

Želja kao želja nije dovoljna. Bez volje za ostvarenjem želje ona nema napretka. Volja budi veru da će sve biti blagonaklono prema nama i da rešenje uvek postoji. A tako postavljeni i definisani, budimo emocije radosti dok kreiramo željeno, što je i glavni ključ materijalizacije.
To je jedna celina. To su potrebne karike i ako jedna izostane izozastaje i želja.
Sa ljubavlju kreiram sve, što i vama želim.

Zorica Čubra