Mogućnosti

Svaki neuspeh je prerušeni blagoslov.
Svaki problem sadrži u sebi skrivenu priliku koja je toliko moćna da umanjuje taj problem.
Pogledajte ga i vidite ga onakvim kakvim jeste.
Ne pružajte otpor već se uskladite,ne menjajte već stvarajte dalje.
Posao nije ni dobar ni loš,to je samo posao. Kiša nije ni dobra ni loša,to je samo kiša. Mi smo ti koji u skladu sa svojim uverenjima dajemo etiketu.
Ono čemu pružate otpor to opstaje.Neprestanom pažnjom usmerenom na to,na negativan način,vi nastavljate da ga održavate.Posmatrajte situacije i vaše reakcije na njih,to je svesnost.

Marijana Fogaraši